פארק תעשייה בסביבה ירוקה

Industry Park

בקורס ילמדו התלמידים אודות איכות הסביבה וחשיבות ייצור נקי בתעשייה המודרנית הדוגלת בקיימות. כמו כן, יבחנו התלמידים שטחים אפשריים בסביבת מגוריהם להקמת פארק תעשייה וילמדו אודות מודלים קיימים לשילוב מבני תעשייה בקרבת סביבת מגורים.
הקורס מזמין את התלמידים לעסוק בחשיבה תעשייתית על גווניה.
במסגרת הקורס יתכננו התלמידים פארק פרי המצאתם: יחליטו אילו מפעלים ושירותים נלווים ישולבו בו, מה הן דרכי הגישה והתחבורה אליו וכיצד שיקולי איכות סביבה וקיימות יבואו לידי ביטוי בפארק החדש.