רוקחים עולם - יזמות לעולם הפרמצבטיקה

Pharmacy

הקורס מזמין את התלמידים לחוות התנסות אמיתית בפיתוח מוצר בדומה למקובל במפעל תעשייתי תוך שימת דגש על המצאות בתחום הכימיה והפרמצבטיקה. כמו כן, יעסקו התלמידים בחשיבה תעשייתית על כל גווניה: חשיבה המצאתית יצירתית, ביקורתית ומערכתית.
התלמידים ילמדו אודות תהליך פיתוח תרופה וסוגי תרופות.
לאורך הקורס ינתן דגש מרכזי לעידוד בחירה במקצועות המדעים. בנוסף, יובהרו הקשרים בין מקצועות הלימוד בבית הספר לעשייה המרתקת שבפיתוח תרופה.