קורס תעשייחד

Taasiyahad

תעשייחד, הנו קורס אשר מוביל תהליך מיוחד של שילוב בין קבוצות ילדים מהחינוך המיוחד, לקבוצות ילדים מהתיכונים וחט"ב.
בתהליך חוויתי והתנסותי שתי הקבוצות מקבלות משימה משותפת של פיתוח רעיון למוצר תעשייתי. אופייה של המשימה וכן תכני הקורס מובילים ליצירת קבוצה אחת חזקה בה שתי האוכלוסיות שוות ומזינות אחת את השנייה. לתכנית זו שני ייעודים מרכזיים: האחד, קירוב בין התלמידים מהמערכת הרגילה לבין תלמידי החינוך המיוחד, במסגרת פעילות קונקרטית, מחייבת ואטרקטיבית בפן הרגשי והשכלי. השני, הנגשת מושגים מעולם התעשייה והעבודה ופיתוח חשיבה יצירתית ויזמית.