הממציא הצעיר לעולם ירוק

Young Inventor For A Green World

קורס יזמות המתמקד בנושא קיימות ואיכות סביבה. הקורס מזמין את התלמידים לעסוק בחשיבה תעשייתית על כל גווניה: חשיבה המצאתית, יצירתית, ביקורתית ומערכתית. התנסות אמיתית בפיתוח מוצר בדומה למקובל במפעל תעשייתי תוך שימת דגש על המצאות הנותנות מענה לצורכי האדם והסביבה.
הפעילות נעשית בקבוצות עבודה קטנות, היוזמות המצאה חדשה ומפתחות אותה עד שלב הדגם הסופי. הקבוצות מתמודדות עם אילוצים ואתגרים לפתרון. המוצרים אשר יפתחו התלמידים יאפשרו שמירה על הסביבה למעננו - ולמען הדורות הבאים ויסייעו בהעלאת המודעות לאורח חיים מקיים.