יזמות למען מבנה בטוח

Entrepeneur Safety

קורס יזמות המתמקד בנושא הבטיחות בחיי היום יום. הקורס מזמין את התלמידים לעסוק בחשיבה תעשייתית על כל גווניה: חשיבה המצאתית, יצירתית, ביקורתית ומערכתית. התנסות אמיתית בפיתוח מוצר בדומה למקובל במפעל תעשייתי תוך שימת דגש על המצאות הנותנות מענה לבטיחות בחיי היום יום.