קורס מיזם סביבתי לשינוי קהילתי

Community Change

קורס מיזם קהילתי מעניק לתלמידים ארגז כלים באמצעותו יוכלו להוביל מיזם סביבתי לשינוי חברתי בנושאים הנוגעים לליבם בתוך קהילת עירם, בהם הם רוצים לראות שינוי אמיתי.
הקורס מזמין את התלמידים לעסוק בחשיבה יזמית, סביבתית על כל גווניה: חשיבה המצאתית, יצירתית, ביקורתית ומערכתית השמה דגש על אחריות קהילתית ומודעות לנושאים סביבתיים עירוניים תוך בחינת סביבת המגורים בה הם חיים ומתקיימים. התנסות אמיתית בפיתוח מיזם חברתי בר קיימא. בקורס התלמידים יתבקשו לחשוב על צורך או בעיה סביבתית בעיר אילת וידרשו להציע מענה באמצעות מיזם קהילתי סביבתי חדש עבור קהילת העיר.
המיזם יאפשר לתלמידים לבחון לעומק את הבעיה, להציע פתרון, לבצע התערבות ראשונית במרחב העירוני ולסחוף קהל נוסף מהעיר שייקח איתו חלק במאמץ לשינוי התנהגות הסביבתית דרך הקמת קהילות עירוניות וירטואליות ומציאותיות.