מדמיון למציאות - תכנית תעשיידע לגני ילדים

From Imagination to Reality First Time   From Imagination to Reality From Page to Shop

"כל בעיה יכולה להוות בסיס ללמידה בעבור הילדים כאשר הם שותפים מלאים במציאת הפתרון המיטבי..." נקודת הנחה זו מהווה בסיס להבנה הטכנולוגית. תעשיידע מאמינה, שניתן והכרחי להטמיע אותה עוד בגן החובה.
 התכנית פותחה מתוך חזונה של העמותה לעידוד וקידום מדע וטכנולוגיה בישראל ובמקביל, יצירת שוויון הזדמנויות מגדרי בתחומי עיסוק מגוונים לשני המינים, עוד מגיל הגן. תעשיידע, העמותה החינוכית מייסודה של התאחדות התעשיינים, העמותה המובילה בארץ לקידום לימודי מדע וטכנולוגיה, פועלת מתוך אמונה שההון האנושי הוא זה שיקבע את עתידה הכלכלי-חברתי של מדינת ישראל. לאחר שנים של נסיון בבתי הספר היסודיים וחט"ב מגיעה תכנית התעשיידע גם לגני הילדים!
במסגרת התכנית מעורר מדריך תעשיידע את סקרנותם הטבעית של התלמידים באמצעות הצבת אתגרים חוויתים, משחק ולמידה תוך עשייה בהקשר רלוונטי לתלמידים. במרכז התכנית – שכונה ירוקה תוך שמירה על איכות הסביבה. מה יש בשכונה? אילו בעיות יש לתושבים בשכונה? מה חסר בשכונה? איך דברים עובדים בשכונה? אלו שאלות שפתרונות להן יוגדרו על ידי התלמידים במסגרת המפגשים. על מנת לבדוק היתכנות של פרויקטים של תכנון ובנייה בגן הילדים, תוך התייחסות לשיקולים עיצוביים ויישום ידע מדעי וטכנולוגי, יש לפתח אצל התלמיד בראש ובראשונה שיטת עבודה המקבילה לתהליך התיכון – זהו עקרון מנחה בתכנית.