קורס הממציא הצעיר בחקלאות

Young Inventor Agriculture

התנסות אמיתית בפיתוח מוצר בתחום החקלאות, בדומה למקובל בתעשייה, תוך שימת דגש על המצאות חדשניות העונות על צורכי האדם והסביבה.
הפעילות נעשית בקבוצות עבודה קטנות, היוזמות המצאה חדשה ומפתחות אותה עד שלב הדגם. הקבוצות מתמודדות עם אילוצים ואתגרים לפתרון. המוצרים יאפשרו שמירה על הסביבה למעננו - ולמען הדורות הבאים. הקורס יתבסס על עולם החקלאות על היבטיו המגוונים וטכנולוגיות מתקדמות בחקלאות. הקורס יתקיים בבית הספר ובמסגרתו יבקרו התלמידים בחווה החקלאית בישוב. התלמידים יזהו בעיות שונות וימציאו מוצר חדשני או מערכת חכמה שתתן מענה לבעיה נפוצה בחקלאות.