עיר חכמה טכנולוגית ומתקדמת - התייעלות אנרגטית בשילוב עם קידמה כדרך חיים

Smart City New

העולם צועד לכיוון ערים מתקדמות טכנולוגית, ואנו מציעים לכם תכנית חוויתית העוסקת בערים חכמות. הצטרפו לחברת החשמל לבנות יחד איתנו את ערי המחר וללמוד את
עקרונות ההתייעלות האנרגטית כדרך חיים.

אודות התכנית:
חברת החשמל מזמינה בתי ספר מכל המגזרים ברחבי הארץ לקחת חלק פעיל בתכנית חינוכית ייחודית, המזמנת למשתתפיה אתגר כמובילים בחברה ובקהילה בבניית העתיד של כולנו ובקידום התנהגות אזרחית אחראית בנושא שימוש מושכל וחסכוני בחשמל כדרך חיים.
למשתתפים מובטחת למידה חווייתית, יישומית ומשמעותית המשלבת עשייה פרויקטאלית, טכנולוגית וקהילתית.
התלמידים יבחרו מבנה בקהילה, יסיירו בו ויציעו כיצד לייעלו אנרגטית. בד בבד הם יבנו דגם להמחשת המלצותיהם בשילוב יוזמות טכנולוגיות, ראשונות מסוגן, מבוססות IOT-Internet Of Things.
כל קבוצת משתתפים תעביר את המסרים לקהילה באופן יצירתי ובדרכים מגוונות אשר יסייעו להפנים את מסרי התכנית לטובת הקהילה ולתועלת הסביבה.
בתוך כך ייחשפו המשתתפים לחברת החשמל ולעשייתה בתחומי האנרגיה, הקיימות, התקשורת וטכנולוגיות מתקדמות בתחום ההתייעלות האנרגטית.
בתום התכנית יתקיים אירוע מסכם - פרטים אודותיו יפורסמו במהלך שנת הלימודים.
קהל יעד: כיתות ז'-ט'
משך הפעילות: 16 מפגשים ברצף, מידי שבוע. משך כל מפגש 90 דקות.
הנושאים בתכנית:
• מושגים בסיסיים בנושא אנרגיה וחשמל
• שימוש מושכל וחסכוני חשמל, רשת חכמה ודרכים שונות להפקת חשמל
• חידושים טכנולוגיים בתחום האנרגיה
• טכנולוגיות IOT והקשר בינן לבין המבנה החכם
• חשיבה המצאתית – יצירתית
• חיישנים, תקשורת ועיצוב ממשק משתמש
התכנית ממומנת על ידי חברת החשמל כחלק מאחריותה התאגידית – במסגרת פעילותה למען הקהילה
והסביבה ומופעלת על ידי מדריכי עמותת תעשיידע.
בית הספר מתחייב לקיים את התכנית במלואה עד להשלמתה ולקבוע מורה מלווה לתכנית.
בחלק מההמפגשים נדרש לשריין בביה״ס חדר מחשבים.
במסגרת אחד המפגשים, התלמידים יצאו לסיור בסביבת ביה״ס.