עיר באנרגיה חדשה - במיקוד הגז הטבעי

City in New Energy

התכנית חושפת את התלמידים לתהליכים למקור האנרגיה החדש של ישראל - הגז הטבעי. הגז הטבעי נחשב למקור אנרגיה שימושי ויעיל במיוחד ולתלמידים שישתתפו בקורס תינתן הזדמנות לחשוב כיצד המרחב העירוני שלהם יראה בעתיד בעקבות שילוב הגז הטבעי בתשתיות העיר.
בקורס "עיר באנרגיה חדשה" של תעשיידע, התלמידים יפגשו לראשונה עם נושאים כמו פיתוח עירוני ותשתיות עירוניות, אנרגיה, נצילות אנרגטית, תהליך הפקת החשמל מחומרי הגלם השונים, קיימות עירונית, אילוצים טכנולוגים ועוד. במסגרת הקורס התלמידים יתפקדו כמועצת עיר קטנה, יבצעו תהליכי חקר אודות הגז הטבעי ויישומיו ויפיקו רעיונות חדשניים ומהפכנים בדגם עירוני מרשים שיוצג בסיום התכנית. התכנית מעודדת מעורבות ומנהיגות קהילתית ותקדם את התלמידים ליצור אינטראקציה עם גורמים ברשות המקומית על מנת לקדם רעיונותיהם וביסוס החקר. התלמידים יזדמנו גם להציע רעיונות נוספים בתחומים מגוונים במרחב העירוני.