IOT - האינטרנט של הדברים

IOT

על הקורס:
קורס ייחודי המחבר בין תכנים מתחום הדיגיטל לעולם האנרגיה והקיימות. זהו המקום להחשף לחדשנות טכנולוגית פורצת דרך.
במסגרת קורס יזמות דיגיטלית המחובר לקהילה, יכירו התלמידים את רעיון ה- Internet Of Things - "האינטרנט של הדברים", שבאמצעותו חיבור מוצרים קיימים לרשת האינטרנט מאפשר בראש ובראשונה איכות חיים חדשה וכמו כן, איסוף מידע מדויק ורציף, שליטה ובקרה ועיצוב דפוסי התנהגות של בני אדם.
בעזרת חקר מונחה בקבוצות עבודה יאפיינו התלמידים מבנה קהילתי/בית הספר ויציעו פתרונות לאתגרים באמצעות ממשקי IOT. בחלקו האחרון של הקורס ילמדו המשתתפים כיצד להכין ולהעביר פרזנטציה אפקטיבית שמציגה תהליך של למידה משמעותית ומאתגרת. במהלך הקורס, יפגשו התלמידים אונליין עם מומחים מחברת CISCO ישראל להרצאות מקוונות ולמשוב על עבודותיהם.
הפעילויות:
*האינטרנט של הדברים – ההווה והעתיד
*מה זה חיישן וכיצד הוא פועל?
*(Bluetooth, WiFi, 4G, GPS ) ? התקני תקשורת וכיצד הם פועלים
*(UX) עיצוב ממשקי מסך - חווית המשתמש
*כלים לחשיבה יצירתית המצאתית ואיתור בעיות
*פרזנטציה, בניית דגם ומצגת סופית.
קהל יעד:  כיתות ז-ט
מס‘ מפגשים15
הערות חשובות:
*הקורס מתקיים בבית הספר.
*נדרש מחשב, מקרן אינטרנט ורמקולים בכל מפגש. לחלק מהמפגשים דרוש חדר מחשבים