ביומימיקרי - טכנולוגיה מהטבע

Biomimicri

מה הקשר בן היפופוטם למסנן קרינה?
כיצד עקיצת יתוש יכולה לעזור לזריקה ללא כאב?
מדוע זקוקה הרכבת המהירה ביפן למקור השלדג?
ביומימיקרי הוא תחום דעת מתפתח העוסק בחדשנות בהשראת הטבע, בחקר וחיקוי פתרונות הטבע לאתגרים טכנולוגיים שונים. תעשיידע, בשיתוף ארגון הביומימקרי הישראלי מזמינה את התלמידים לתכנית יזמות העוסקת בקשר שבין הביולוגיה והפזיולוגיה של החי והצומח לטכנולוגיה.
במהלך התכנית מכירים התלמידים את העולם הטכנולוגי, תוך הבנה של תרומת הטכנולוגיה להתפתחות האנושית. התלמידים נחשפים לדוגמאות מהטבע שהיוו השראה לפיתוחים טכנולוגיים, מכירים את תהליך התיכון ומתנסים בהמצאה ובנייה של מוצר בהתאם לשלבי התיכון עד רמת מצגת ודגם. במהלך שלבי הלמידה מתנסים התלמידים בתהליכי  "מיני חקר", גילוי ופליאה מהסביבה הקרובה תוך שימוש במושגים טכנולוגיים והתנסות בחשיבה מופשטת לצורך חיבור בין הגילויים שבטבע לצורך האנושי. כל זאת תוך שילוב עבודת צוות ויצירתיות לכל אורך הדרך ובשיטות הוראה מתקדמות.
מטרת על:
פיתוח חשיבה טכנולוגית יזמית דרך היכרות עם תחום הביומימיקרי.
מטרות התכנית:
  1. התלמידים יבחינו כי הטבע מהווה מקור השראה לפיתוח פתרונות טכנולוגיים טכנולוגיים מתקדמים לסביבה אנושית היום.
  2. התלמידים יתנסו בתהליך מיני חקר של מבנים/ תהליכים/ מערכות בטבע דרך פיתוח חשיבה ביומימטית.
  3. התלמידים יפתחו בקבוצות מוצר טכנולוגי המחקה תופעות טבעיות כמענה לאתגר טכנולוגי על פי תהליך התיכון המקובל בתעשייה