סדנאות

עיר בצמיחה ירוקה

הסדנא עוסקת במלואה במערכת היחסים שבין הסביבה לאדם. בין תשתית המגורים של התושב לסביבה. העיר בה אנו חיים היא התשתית לרוב הפעילויות היומיומיות שבחיינו. בשנים האחרונות מתפתחת מגמה לפיתוח ערים חכמות- כאלו שמקדמות נושאים כמו- נגישות, קידמה, טכנולוגיה, התייעלות אנרגטית וקיימות.

בסדנא זו התלמידים יחשבו לראשונה כיצד תראה עיר העתיד שבה הם יגורו. כיצד כדאי לתכנן שטח עירוני כך שניצול משאבי הקרקע יהיה מינימלי והתפוקה – גבוהה. דילמות מגוונות מלוות את הסדנא כשהמסקנה היא אחת וברורה: צמיחה חייבת להיות גם ירוקה!