סדנאות

שימוש מושכל בחשמל

תעשיית החשמל בישראל עומדת בפני אתגרים מורכבים ובהסתכלות על העתיד עלינו לחשוב כיצד אנחנו דואגים כבר היום למחר. בעוד משק האנרגיה מנסה למצוא פתרונות טכנולוגים על הצרכן להיות נבון ולחסוך בחשמל ולא רק למען חשבון החשמל שלו, אלא גם למען הסביבה.

בחלקה הראשון של הסנדא התלמידים ילמדו על מצבו של משק האנרגיה ועל המצוקה – בעידן בו במדינת ישראל חיים כ9 מיליון אזרחים, הביקוש לחשמל עולה. ביקוש לחשמל משמעו עלייה בכמות המשאבים המנוצלים לטובת אנרגיה. על התלמידים להתבונן ראשית מה באפשרותם לעשות כבר היום והפתרון הוא לא אחר אלא שימוש מושכל בחשמל. בחלקו השני של השיעור יקבלו התלמידים עשרות כלים לשימוש מושכל בחשמל בבית וכל זאת באמצעות שעשועון חוויתי המתרחש בכיתה