סדנאות

אחריות לקיימות

עם העלייה במודעות הסביבתית בשנים האחרונות, התפתחו דרכים חדשניות על ידי האדם לטיפול חכם ומושכל במשאבי הטבע. בסדנא, התלמידים יכירו דרכים בהן נוקטות התעשיות השונות למען שמירה על איכות הסביבה ויבינו כי האחריות לקיימות היא הדדית – גם של התעשייה וגם של האדם.

באמצעות משחק, דיון וסרטים ירכשו התלמידים כלים פרקטים שיסייעו להם לתרום לאיכות הסביבה בעצמם ולצמצם את בעיית הפסולת ובכך להשתתף במהפכה הסביבתית.